O projektu bytplus

Projekt BYTPLUS vznikl na základě zkušeností několika členů výborů SVJ a BD. Obě organizace jsou právnické osoby, SVJ s tzv. nedobrovolným členstvím (zákonná povinnost u domů nad 5 bytů), BD s dobrovolným členstvím. Zkušenosti zástupců těchto organizací jsou však podobné, problematická bývá hlavně distribuce informací mezi vlastníky a členy.

V domech také často panuje určitá neochota, či nezájem starat se o okolí a zajímat o záležitosti správy a údržby domů. Většina nových vlastníků, či podílníků má mylnou představu, že koupí nemovitosti, nebo členství končí agenda spojená s vlastnictvím bytu, neboť „někdo“ se o to stará. Opak je pravdou, zájem o dům a provozní záležitosti jsou věcí každého vlastníka, nebo podílníka, pověřený výbor je jen jakýsi zástupce. A věřte, že dům, kde zájem o agendu správy je společnou službou poznáte na první pohled od domu, kde vládne nezájem.

Nejde však jen o pohled, jde především o cenu nemovitosti. A jak nejlépe docílit toho, že nemovitost má i po mnoha letech udržitelnou, nebo dokonce stoupající hodnotu? Jednoduše! dům je dlouhodobě usnášení-schopný, bez problematických závazků a dlužníků, s fungující samosprávou a systémem údržby. Projekt BYTPLUS je zde právě proto, aby správcům výrazně zjednodušil jejich agendu a aby atraktivní formou přispěl k zájmu obyvatel domů o své místo, kde žijí. Projekt BYTPLUS jsou webové stránky, které Vám zpřístupní všechny potřebné informace vašeho SVJ nebo BD. Jednoduše, rychle na pár kliknutí, v příjemné formě webového portálu přístupné odkudkoliv.

Samotný web je modulární, tzn. lze jej rozšířit dle přání o další sekce. Ručíme za bezpečnost, weby všech SVJ a BD jsou pravidelně zálohovány. Naše technická podpora je k dispozici pro pomoc, nebo náměty na rozšíření o další funci webu. Těšíme se na vaše reakce a další náměty které rádi zodpovíme.

Ondřej Letáček

jednatel spol. Tvář Webu. Společnost je členem irské skupiny Nest Design.