Elektronického hlasování - příklad použití

Elektronické hlasování o postupu vůči majitelům bytů, kteří neodevzdají odečtové protokoly vody. Každý rok v březnu je prováděn samoodečet vody. Formuláře jsou následně předávány do schránky výboru, nebo rovnou odesílány správci domů. Správce z nich vypočítá skutečnou spotřebu vody a během přípravy vyúčtování porovná zálohy a spotřebu. 

V okamžiku, kdy někdo ve stanoveném termínu neodevzdá protokol, je mu voda počítána tzv. poměrem, což je samo o sobě pokutující. Platba za vodu pak může vyjít majitele bytu klidně na trojnásobnou částku. Může se však stát, že někdo doloží důkaz o tom, že v uvedenou dobu v bytě nemohl být a protokol odevzdat. Příkladem může být dlouhodobý pobyt v nemocnici, na což má dotyčný samozřejmě potvrzení.

Kdo bude rozhodovat o aplikování pokuty? Výbor SVJ nebo BD? Ale co když se ozvou další majitelé s tím, že chtějí také prominout pokutu? Nejlepší metoda je nechat ostatní vlastníky volit elektronicky a demokraticky. Každý autorizovaný majitel bytu v SVJ nebo družstevník BD může volit prokazatelně jen jednou k danému tématu (Ano/Ne). Nikdo tak nemůže výbor osočit z toho, že u jednoho vlastníka z vlastní benevolence pokutu aplikuje u druhého nikoliv.